Hotels

NL
Vanaf de onderstaande hotels [NH Hotel en Park Plaza] worden tegen een kleine vergoeding een *shuttle service ingezet naar de ‘Venue Central Studios’. Men dient dus zelf de overnachting te regelen!… Klik op het betreffende hotel naar keuze en wordt meteen gelinkt! *Kosten shuttle service volgen tzt…

UK
From below mentioned hotels [NH Hotel and Park Plaza] and for a small fee at *shuttle service will be available to the ‘Venue Central Studios’. You will need to arrange your overnight yourselves!…Click on the desired hotel of choice and be linked through! *Cost for shuttle service will follow later…

 

NH hotel buttonParkplaza button bookings button